Sportverzekering

In het kort

BASISPOLIS 45.038.845 voor sport en andere sociale activiteiten.

Dit is de verzekering voor sportongevallen en ongevallen tijdens bepaalde sociale activiteiten van de leden en de niet-leden die, met een dag-verzekering, deelnemen aan activiteiten van de aangesloten clubs. Deze polis waarborgt ook de burgerlijke aansprakelijkheid van de NBPSB vzw, haar bestuursleden, haar clubs en clubleden.

Hoe doe ik aangifte van een ongeval?

Gebruik het aangifteformulier van Ethias.

Rubriek 1: Identiteit van de verzekeringnumer

Belgische Politie Sportbond - Nederlandstalige vleugel vzw - Boomsesteenweg 180, 2610 Antwerpen-Wilrijk

Polis 45.038.845

Naam & adres clubverantwoordelijke (= secretaris club)

Rubriek 2: Ideniteit van het slachtoffer

Volledig invullen

Rubriek 3: Gegevens van het ongeval

Datum, plaats + tijdens een activiteit, op weg naar activiteit, tijdens training.
Vermeld ook zeker welke activiteit

Rubrieken 4, 5, 6 en 7

Onderaan deze bladzijde tekent de clubverantwoordelijke (secretaris of een ander bestuurslid). Hij bevestigt de ingevulde rubrieken.

Pagina 3: belangrijk: ziektefonds!

Kleef hier een sticker van uw ziekenfonds. Je tekent en geeft hiermee Ethias toestemming om uw dossier te verwerken.

Pagina 4: medisch attest volledig laten invullen.

Ethias zal je contacteren en je een dossiernummer bezorgen! Je kan vervolgens verder met de afhandeling (altijd alleen tussen u en het ziektefonds).
Aandacht! Met de aangifte worden geen financiƫle documenten meegestuurd.