Lid worden

In het kort

 1. Vul Formulier A1 in
 2. Vul Formulier A2 in
 3. Mail formulieren naar: info@bpsb.be

Wanneer formulier A1 invullen?

Formulier A1

 1. Bij de eerste aansluiting van de club.
 2. Telkens één van de gegevens op het formulier A1 wijzigt, zend je een nieuwe formulier op. Je moet enkel de gewijzigde gegevens invullen.

Hoe formulier A1 invullen?

Formulier A1

 • Club: de volledige en juiste benaming van de club.
 • Bondsnummer: het lidnummer van je club bij de bond.
 • Zeteladres: het volledige adres waar de zetel van je club is gevestigd.
 • Stichting: datum van oprichting van de club.
 • Vzw of feitelijke vereniging: de juiste vorm aanduiding van de rechtspersoonlijkheid van je club.
 • Briefwisselingsadres: het adres waarop je de briefwisseling van je club wenst te ontvangen.
 • Samenstelling van het bestuur: de gevraagde gegevens van de voorzitter, secretaris, penningmeester, vertegenwoordiger, andere bestuursleden en sportafgevaardigden van je club volledig invullen (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres).

Hoe formulier A2 invullen?

Formulier A2

 • Kolom 1: aansluitingsnummer: het lidnummer van je club bij de bond. Dit wordt verkregen na een eerste aansluiting bij de bond.
 • Kolom 2: categorie:
  • Categorie A: de leden van een federale of lokale politiedienst of gepensioneerd lid aangesloten via een club of individueel.
  • Categorie B: de leden van veiligheidsdiensten.
  • Categorie C: de familieleden van categorie A, B en gelijkgestelden.
 • Kolom 3: naam en voornaam.
 • Kolom 4: geboortedatum.
 • Kolom 5: adres.
 • Kolom 6: lijst van beoefende sporten.