FAQ

Terug naar FAQ

Sportverzekering | Wie is verzekerd?

  • De NBPSB vzw als verzekeringsnemer, de aangesloten clubs en hun leden.
  • De niet-leden die √©√©nmalig deelnemen (dagverzekering) aan de verzekerde activiteit.
  • De niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer of een aangesloten club ingerichte activiteit voor de promotie van de sportbeoefening.
  • De niet-leden die in opdracht van de verzekeringsnemer of zijn aangesloten club vrijwilligerswerk verricht voor een verzekerde activiteit.