Olympisch nieuws – Algemene vergadering BOIC – 4 juni 2024

24 juni 2024

De Belgische Politiesportbond maakt deel uit van de algemene vergadering van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). Op 4 juni 2024 vertegenwoordigde de voorzitter de BPSB op deze bijeenkomst in de Koninklijke Militaire School te Brussel. Er ging vanzelfsprekend heel wat aandacht naar de deelname van Team Belgium aan de Olympische Spelen in Parijs. Jaarlijks ontvangt de BPSB een toelage van het BOIC om haar internationale engagementen te ondersteunen. Dit helpt ons o.a. om atleten en teams af te vaardigen naar de officiële Europese kampioenschappen ingericht door de Europese Politiesportbond (USPE).