Recente geschiedenis

Vanaf 23-01-1988 nam onze nieuwe voorzitter Frans Van Cauwenbergh (korpschef politie Landen) het roer in handen.

Zijn praktische zin en sociale instelling gepaard met zijn ervaring als topatleet vormden de waarborg voor een gelukkige toekomst van onze sportbond. Onder zijn leiding werden door de Nederlandstalige vleugel in Antwerpen de Europese politiekampioenschappen wielrennen en basketbal georganiseerd.

Na zijn ontslag in 1998 werd hoofdcommissaris Frank Mulleners (korpschef politie Genk) de nieuwe voorzitter.

Sinds 2000 neemt hoofdcommissaris Luc Smeyers (korpschef lokale politie Neteland) het voorzitterschap van de BPSB en de NBPSB vzw waar. Hij werd in 2004 op het USPE congres te Warschau verkozen als lid van het uitvoerend bestuur van de USPE.

Op het USPE congres te PARIJS – september 2008 werd onze voorzitter Luc Smeyers voor een periode van vier jaar verkozen tot voorzitter van de USPE.

Op dit ogenblik is commissaris Pascal Delylle (lokale politie Moeskroen) voorzitter van de Franstalige vleugel.

Na de ingrijpende politiehervorming (2001) zoekt onze sportbond nieuwe wegen om onze doelstellingen te verwezenlijken. Wij willen de lichamelijke en geestelijke paraatheid van de politiemensen versterken door de organisatie en de aanmoediging van sportieve vrijetijdsbesteding. Bovendien wensen we de samenhorigheid tussen de verschillende politiemensen door sportbeoefening te bevorderen.

Onze sportbond neemt deel aan de Europese politiekampioenschappen, organiseert Belgische kampioenschappen, vriendschappelijke ontmoetingen, tornooien en regelmatigheidcriteria in veldlopen, schieten, wielertoerisme, mountainbiken en hengelen.

Op 1 januari 2004 verhuisde de bondszetel naar de residentie van de Federale Politie, Boomsesteenweg 180 te 2610 Antwerpen-Wilrijk.

Sinds 2006 beschikken wij over een website en een eigen e-mailadres info@bpsb.be.

Sinds 1 januari 2008 is de BPSB – Nederlandstalige vleugel vzw terug erkend als Vlaamse sportfederatie.

Onze nationale voorzitter, hoofdcommissaris Luc Smeyers, werd op het Europees congres te Parijs in 2008 met ruime meerderheid door de 40 Europese lidstaten verkozen als voorzitter van de Europese politiesportbond (USPE). Voor het eerst werd een Belg verkozen om deze belangrijke functie te bekleden.

De Belgische politiesportbond organiseerde van 22 t/m 24 oktober 2010 het 34ste congres van de Europese politiesportbond (USPE) in Antwerpen. Wij verwelkomden bijna 200 gasten uit 40 Europese landen op dit tweejaarlijks evenement.