Voorloper van de geïntegreerde politie

De Nederlandstalige vleugel besliste kort na zijn oprichting (algemene vergadering Aalst ) de rangen te openen voor de rijkswachters. Dit bevorderde de gunstige ontwikkeling van de sportactiviteiten van de BPSB. Het ledenaantal steeg aanzienlijk.

De Nederlandstalige vleugel was met haar leden en clubs uit de gemeentepolitie, de gerechtelijke politie bij de parketten en de rijkswacht een vernieuwer en een sportieve voorloper van de huidige geïntegreerde politie.

Deze verdienste was vooral toe te schrijven aan de voorzitter Gilbert Duinslaeger.

Deze sterke evolutie leidde tot belangrijke wijzigingen in het dagelijks beheer van onze sportbond. De centralisatie van onze administratie, het ledenbestand, de verzekeringen, het archief en het materiaalbeheer werd meer en meer noodzakelijk.