Federalisering

Door de federalisering van België en de ministeriële besluiten van 02-03-1977 en 22-12-1977 ontstonden respectievelijk beide autonome vleugels:

  • De Belgische politiesportbond- Nederlandstalige vleugel vzw ( NBPSB vzw );
  • La fédération sportive francophone de la police belge asbl (FSFPB asbl).

Na deze hervorming volgden enkele moeilijke jaren waarin beide vleugels opnieuw hun weg moesten zoeken.

Commissaris Gilbert Duinslaeger (politie Antwerpen) werd in 1978 de eerste voorzitter van de Nederlandstalige vleugel. In 1979 werd commissaris Albert Maho (politie Ukkel) op zijn beurt de eerste voorzitter van de Franstalige vleugel.

Op federaal vlak was er nood aan een bijkomend bestuursorgaan. Op 17-02-1979 werd tussen de beide vleugels de koepel opgericht. Gilbert Duinslaeger werd de eerste voorzitter, A. Maho de eerste ondervoorzitter van de koepel.

De Nederlandstalige vleugel startte met de uitgifte van een driemaandelijks tijdschrift "De sportieve politieman".