Bloei van de BPSB

Het was onze voorzitter Vanderputten niet gegund lang het roer in handen te houden en te genieten van de groeiende bloei van zijn organisatie.

Hij overleed op 14-03-1952 en werd opgevolgd door Alfred Denneweth, voorzitter van de Koninklijke Sportkring van de politie Sint-Gillis-Brussel. In dat jaar bekwam hij voor de BPSB "de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning”.

In de loop van de volgende jaren liet ons land zich niet onbetuigd op organisatorisch en sportief vlak. In 1953 richtten wij het eerste EK basketbal in. Ons team behaalde de Europese titel. In 1961 werd onze voetbalploeg Europees kampioen te Kopenhagen.

Op het vlak van de atletiek waren het roemrijke jaren met Roger Moens, Gaston Roelants en vele anderen.

In 1954 sloot onze bond aan bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

We werden tevens lid van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Organisatorisch werd door de oprichting van technische commissies gestreefd naar een betere coördinatie van de verschillende sportdisciplines.

Op 24 april 1972 overleed M. Denneweth. Hij werd voor een korte tijd opgevolgd door commissaris De Sloover (politie Brussel).

Op 4 maart 1973 werd de toenmalige secretaris-generaal Willy Baugniet tot nieuwe voorzitter verkozen.