Oprichting van de USPE

In 1950 werd de Europese politiesportbond (USPE – Union Sportive des Polices d'Europe) opgericht in Parijs. Ons land was één van de stichtende leden. Jean Pissoort (politie Schaarbeek) was geruime tijd penningmeester van de USPE.

De politieke omwenteling in Europa bracht met zich mee dat momenteel 40 landen zijn aangesloten bij de USPE. Het permanente secretariaat van de USPE is gevestigd in Düsseldorf.