Oprichting van de BPSB

De Belgische politiesportbond werd in juni 1938 opgericht tijdens het congres van het Nationaal Syndicaat van de politie te Oostende. Hoofdcommissaris M. Seys (politie Oostende) werd de eerste voorzitter en M. Feys (politie Oostende) werd de eerste secretaris.
 
Spijtig genoeg zetten de oorlogsjaren een domper op de ontwikkeling van onze jonge vereniging. Onze voorzitter werd aangehouden en keerde nooit terug uit de concentratiekampen.
 
Hoofdcommissaris M. Vanderputten (politie Brussel) volgde hem op met de zware opdracht om een nieuwe impuls te geven aan de politiesport.