Nieuws

21/mrt/2011
Op 14 maart 2011 heeft de Belgische Politie Sport Bond haar beleidsplan aan de Vlaamse Overheid overgemaakt.
In het beleidsplan wordt een overzicht gegeven van de actuele situatie m.b.t. de ethiek in de BPSB.
//Lees meer
15/mrt/2011
De Nederlandse Politiesportbond (NPSB) organiseert op 18 juni 2011 hun 5° NPSB mini-adventurerace 2011 in de Belgische Ardennen.
Zij zoeken nog 5 Belgische duo's om mee te strijden.

//Lees meer
15/mrt/2011
Op vrijdag 01 juli 2011 organiseert  de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool Brussel de sportdag voor politiescholen in Oudergem.
Zij zoeken nog scheidsrechters voor voetbal en volleybal.

//Lees meer