Literatuurlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media biedt een beknopte literatuurlijst aan rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag, gecombineerd met een stand van zaken van wat er de laatste maanden rond het integriteitsthema gerealiseerd werd (engagementsverklaring, meldpunt 1712,…) of nog gerealiseerd zal worden (vertaalslag raamwerk seksualiteit en lichamelijke integriteit van Sensoa en Child Focus, overheidsopdracht EVS,…).

Het betreft een niet exhaustief overzicht van toegankelijke lectuur, dewelke de lezer een inleiding geeft omtrent de thematiek vanuit verschillende invalshoeken, zowel algemeen als met een link naar de sportcontext. Een trainer, bestuurslid, begeleider, ouder of sporter kan zich op deze manier een beter (en genuanceerder) beeld vormen over dit thema.