Beleidsplan

In het kader van de uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportuitoefening (MEVS), heeft de Belgische Politie Sport Bond op 14 maart 2011 haar beleidsplan aan de Vlaamse Overheid overgemaakt.
In het beleidsplan dat in bijlage wordt toegevoegd, wordt een overzicht gegeven van de actuele situatie m.b.t. de ethiek in de BPSB met bijzondere aandacht voor volgende items:

- Inclusie - Respect voor diversiteit
- Fairplaybeginsel
- Fysieke en psychische integriteit van het individu
- Solidariteit

Verder wordt uiteengezet waarom de BPSB kiest voor het thema 'Inclusie' en welke doelstellingen en acties er in uitvoering van dit thema worden gepland.

De term 'inclusie' wordt gebruikt in het discours m.b.t. non-discriminatie van allochtonen, kansarmen, man / vrouw, mensen met handicap / functiebeperking, ed. Kort samengevat streeft de BPSB er naar om zoveel mogelijk politie- en calogmedewerkers sport te laten beoefenen, zonder enig onderscheid.

Lees verder .... beleidsplan in bijlage