Welkom op de officiële website Belgische Politie Sportbond

Nederlandstalige vleugel

Onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning

Beste sportvrienden
Hoofdcommissaris Luc Smeyers
 
Begin september ging de jaarlijkse Algemene Vergadering door op de bondszetel.
 
Na de opruststelling van onze sportsecretaris Rudy De Maere op 1 januari 2015 wees de Raad van Bestuur eind 2014 David Stevens aan als zijn vervanger. De Algemene Vergadering bekrachtigde deze aanwijzing tot 2018. Wij danken Rudy voor zijn jarenlange inzet en wensen David verder veel succes in zijn functie. Als sportsecretaris vormt hij immers een belangrijke schakel met onze technische commissies en draagt hij o.a. zorg voor de sportkalender.

De Algemene Vergadering stelde eveneens Bjorn Mus aan als provinciaal afgevaardigde voor West-Vlaanderen. Bjorn is actief binnen de Koninklijke Oostendse Politiesportkring en onze Technische Commissie Basketbal. Hij was delegatieleider van onze nationale herenploeg die brons behaalde op het voorbije EK in Turijn. Bjorn zal net als de andere afgevaardigden de brug vormen met de sportieve collega’s in zijn provincie.

Budget

De Algemene Vergadering keurde een verhoging van het lidgeld per lid met € 1,5 naar € 10 per lid goed en dit vanaf 1 januari 2016. Op de vorige algemene vergadering werd reeds duidelijk weergegeven dat de beperkte ontvangsten en de verwachte stijging van de premie voor onze sportverzekering met € 1 per lid, een verhoging van het lidgeld noodzakelijk maakte. Het uiterst lage lidgeld dat de BPSB reeds meerdere jaren vraagt, volstaat niet meer om de talrijke sportactiviteiten te ondersteunen.

Vernieuwd communicatiebeleid

De Algemene Vergadering kreeg tekst en uitleg bij de geplande vernieuwing van ons communicatiebeleid. In de nabije toekomst zullen wij een driemaandelijks digitaal magazine verspreiden. Dit zal via Portal rechtstreeks verspreid worden aan alle personeelsleden. Ook de sportkalender zal via directe communicatiekanalen onder de aandacht worden gebracht van alle medewerkers. Op die wijze tracht de BPSB een grotere verspreiding en publiciteit te bekomen voor al de evenementen en activiteiten die door jullie worden georganiseerd. Voor de gepensioneerde collega’s wordt nog onderzocht hoe men hen zo goed mogelijk kan informeren.

Wij vragen jullie medewerking voor het aanreiken van verslagen, resultaten en foto’s om het nieuwe magazine tot een interessante brok lectuur te doen uitgroeien. Alvast bedankt bij voorbaat!

Met sportieve groeten,
Luc Smeyers
Voorzitter