FAQ

Sportverzekering | Welke activiteiten zijn verzekerd?

 • Deze georganiseerd door de NBPSB vzw en/of door de aangesloten clubs zoals:
  • De beoefening van een sport die door Sport Vlaanderen erkend is; kampioenschappen, competities, vriendschappelijke wedstrijden, tornooien, trainingen, oefeningen, demonstraties
  • Nevenactiviteiten zoals clubuitstappen, feesten, BBQ, kwis, wandelingen, culturele activiteiten, kaartprijskamp, clubuitstappen enz...
 • Ongevallen op weg van en naar de activiteit: het normale traject dat een verzekerde aflegt van thuis naar de verzekerde activiteit of naar een verzamelplaats en omgekeerd.
 • De individuele training: sport om uw fysieke conditie en bepaalde vaardigheden op punt te houden:
  • Vaardigheden in het domein van uw beroep – beroepssporten zoals paardrijden, hondenafrichting, schieten (pistool, geweer, kleiduif), gevechtssporten (judo, karate, taekwondo, zelfverdediging)
  • Sporten om uw fysieke conditie als politieman op punt te houden: fitness, lopen, zwemmen, wielrennen (mountainbike, wielertoerisme, veldrijden, baanwielrennen)
 • Wielerwedstrijd of terreinwedstrijd: burgerlijke aansprakelijkheid als organisator. Deze verzekering (kostprijs 30 €) is toepasselijk op organisator, signaalgevers, jury, medewerkers en deelnemende renners. Minimum 5 weken voor de wedstrijd maakt organisator de gegevens (wat, waar, wanneer, wie, …) over aan NBPSB. Wij zenden aanvraag naar Ethias die de gemeente(n) en de organisator zal verwittigen over de goedgekeurde verzekering.
 • Promotionele activiteiten: om promotie te maken voor de aangesloten club organiseert deze een promotionele activiteit voor de leden van het korps, hun familie en sympathisanten (gratis). Organisator maakt gegevens (wat, waar, wanneer, wie, …) over aan NBPSB. Wij zenden aanvraag naar Ethias en verwittigen organisator over de goedgekeurde verzekering.
 • Rechtsbijstand: gratis verzekering voor rechtsbijstand die tussenkomt in honoraria, kosten voor onderzoeken, expertisen, advocaat en procedure om een schadevergoeding te verkrijgen.
 • Contractuele aansprakelijkheid: gratis verzekering voor schade toegebracht aan gebruikte gebouwen (uitgezonderd gebouwen waarvan verzekeringsnemer of zijn aangesloten clubs eigenaar of enige huurder of gebruiker zijn) en materiaal en voorwerpen van gelijk welke aard welke zich bevinden in de verzekerde gebouwen en door de eigenaar van deze gebouwen ter beschikking werden gesteld voor de verzekerde activiteit.